Warning: Creating default object from empty value in /home/csknimbx/public_html/plugins/system/advancedmodules/modulehelper.php on line 320
Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanıcı Adı Şifre: Beni hatırla

 • Sayfa:
 • 1

BAŞLIK: Test madde istatistikleri

Test madde istatistikleri 3 yıl, 9 ay önce #1146

TEST VE MADDE İSTATİSTİKÎ
Testin geçerlik ve güvenirliğini arttırmak için yapılan istatistiksel çalışmalara denir.
Madde analizi, belli niteliklere sahip olması istenen bir teste alınacak maddeleri seçme sorunuyla ilgilidir.
Bir testin uygulama sonuçlarına bakılarak test hakkında bazı yargılara varılır.
1. Puanların dağılımı (a) Ranj – dizi genişliği b) Standart kayma c) dağılımın çarpıklık ölçüsü)
2. Grup için testin ortalama puanı ya da ortalama güçlüğü
3. Boş bırakılan ve erişilemeyen madde sayısı
1. PUANLARIN DAĞILIMI
a) Ranj: En büyük puan ile en küçük puan arasındaki farktır. Testin uygulandığı grup ve amaç için uygunluğunu belirler.
Amaç başarı düzeyleri bakımından öğrencileri ayırt etmekse, dağılımın uç puanları arasındaki fark büyük olmalıdır.
Testin ayırt ediciliği ile güvenirliği birbiriyle sıkı sıkıya ilgilidir. Testin bu iki özelliği de, testten elde edilen puanların dağılımına bağlıdır.
Dağılımın uç puanları arasındaki fark küçükse (puanların tümü yukarıda, ortada ya da altta toplanmışsa) yapılacak yorum, testin güvenirliğinin ve ayırt etme gücünün düşük olduğudur. Puanlar dağılımın üst kısmında toplanmışsa ya test çok kolaydır ya da öğrenciler testin ölçtüğü konuyu iyi öğrenmişlerdir. Puanlar dağılımın alt ucunda toplanmışsa, bu da, ya öğretimin yetersizliğinden ya da testin öğrencilere güç gelmesinden kaynaklanır.
b) Standart kayma: Standart kayma, grupların homojenliğini ve puanların aritmeik ortalamadan farklılığını betimleyen bir istatistiktir. Bir testten elde edilen puanların standart kayması büyüdükçe o testin güvenirliği artar. Yani, farklı başarı düzeylerindeki öğrencileri birbirinden ayırmaya yönelen bir testin standart kayması da büyük olmalıdır.
c) Dağılımın çarpıklık ölçüsü: Bir testten elde edilen puanların dağılımı normal dağılıma yaklaştıkça iyidir diyebilinir. Ancak istenen puan dağılımı, testin kullanılış maksadına bağlıdır.
Çarpıklık değeri =
Bu formülün uygulanması sonunda elde edilen değerlere göre testin güçlüğüne ilişkin olarak şunlar söylenebilir.
Çarpıklık Grup için testin güçlüğü
Negatif Kolay
Pozitif Zor
0.10’dan büyük Hafif zor
0,10 – 0,25 arası Orta güçlükte
0,25’ten büyük Çok zor
Çarpıklık dağılım grafikleri
A) Sola çarpık dağılım: Aritmetik ortalamanın ortancadan, ortancanın mod dan küçük olduğu dağılım sola çarpık, negatif kayışlı dağılımdır. Grubun başarısı yüksektir. Test kolaydır, öğretim yeterlidir gibi yorumlar yapılır.
Mod > Medyan > Aritmetik ortalama = Sola çarpık, kolay, negatif, öğrenciler başarılı

B) Sağa çarpık dağılım: Aritmetik ortalamanın ortancadan, ortancanın mod dan büyük olduğu dağılım sağa çarpık, pozitif kayışlı dağılımdır. Grubun başarısı düşüktür. Test zordur, öğretim yetersizdir, öğrenciler hedef davranışları kazanmamıştır yorumları yapılır.
Mod < Medyan < Aritmetik ortalama = Sağa çarpık, pozitif, kolay, öğrenciler başarılı

C) Normal dağılım (Simetrik): Aritmetik ortalama, ortanca ve mod un birbirine eşit olduğu, (mod un tek olduğu) dağılımdır. Puanların yarısı eksenin sağında, yarısı solundadır.
Mod = Medyan = Aritmetik ortalama : Normal dağılım, simetrik, orta güçlükte

2. TESTİN GÜÇLÜK DERECESİ
Bir testin güçlük derecesi o testin kullanılış maksadına bağlıdır. Çok sayıda aday içinden az sayıda seçim yapılacaksa güçlük düzeyi değişir. Biçimlendirme – yetiştirmeye yönelik testlerde güçlük düzeyi sorun değildir. Eğitim öğretimde ise daha çok orta güçlükte sorular tercih edilmelidir.
Testin ortalama güçlüğü ; test ortalamasını testten alınabilecek en yüksek puana (K) bölmekle bulunur.
Örnek: Ortalama puanın 65 olduğu 110 soruluk bir sınavın ortalama güçlüğü nedir?
= 0,59’dur.
● Testin ortalama güçlüğü 0 ile +1 arasında değişir. +1’e yaklaştıkça test kolaylaşır, 0’a yaklaştıkça zorlaşır.
● Testin güçlüğü 0,50’den küçükse, test öğrencilere güç gelmiştir veya öğretim yetersizdir. Zayıf öğrenciler çoğunluktadır.
● Testin güçlüğü 0,50’den büyükse, öğrencilerinin çoğunun öğrenilecek şeyleri öğrendikleri ya da testin öğrencilere kolay geldiği şeklinde yorumlanır.
3. BOŞ BIRAKILAN VE ERİŞİLEMEYEN MADDE
Testte çok sayıda madde birçok öğrenci tarafından boş bırakıldıysa
a) Yönerge cevaplamanın nasıl yapılacağını açık seçik ifade etmemektedir
b) Madde kökü anlaşılır değildir. Soru belirsizdir.
c) Şıklar arasında kesin ve tek doğru cevap yoktur yorumları yapılabilir.
Düzeltme formülünün kullanılacağının belirtilmesi de soruları boş bırakmaya sebep olabilir.
● Testte, öğrencilerden bir kısmı tarafından erişilememiş madde sayısı çoksa, testi cevaplamak için verilen sürenin yetmediği yorumu yapılır.
● Bir teste iyi diyebilmek için bu kurallar yeterli değildir. Testteki her bir maddenin yeterlik yönünden ayrı ayrı analiz edilmesi gerekir.
 • old_boy
 • ÇEVRİMDIŞI
 • Uzman Üye
 • Gönderiler: 214
 • Karma: 0
 • 

Cvp: Test madde istatistikleri 3 yıl, 9 ay önce #1642

teşekkürler
 • CadiRessam
 • ÇEVRİMDIŞI
 • Uzman Üye
 • Resim Öğretmenliği
 • Gönderiler: 286
 • Karma: 5
Şu kullanıcılar Teşekkür etti: 44nadir

Cvp: Test madde istatistikleri 3 yıl, 5 ay önce #4089

teşekürler
 • 44nadir
 • ÇEVRİMDIŞI
 • Yeni Üye
 • Gönderiler: 27
 • Karma: 0
 • Sayfa:
 • 1
Sayfa oluşturulma süresi: 0.29 saniye

Tüm dokümanlar tanıtım amaçlıdır satışı yapılmadığı gibi hiçbir ticari menfaat gözetilmemektedir. 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik (Resmi Gazete Kabul Tarihi : 3.3.2004) ile kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durulmasını istemek zorundadır. Durdurulmadığı takdirde savcılığa başvurabilir. Eğer ihlal edilen bir durum söz konusu ise bize ulaşınız.