Warning: Creating default object from empty value in /home/csknimbx/public_html/plugins/system/advancedmodules/modulehelper.php on line 320
Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanıcı Adı Şifre: Beni hatırla

 • Sayfa:
 • 1

BAŞLIK: Memur Olma Şartları

Memur Olma Şartları 2 yıl, 9 ay önce #10709

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan ve devlet memuru olabilmek için gereken genel şartlar şöyledir:

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler) olmak,

Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlik durumu itibariyle;

a)Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b)Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan ve devlet memuru olabilmek için gereken özel şartlar şöyledir:

A gurub kadrolara atanmak için her bir meslek için öngörülen lisans programından (4 yıllık yüksekokul) mezun olmak zorunludur. Kısacası üniversite mezunu olmayanlar A gurubu kadrolara atanamazlar.ENGELLİLER

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda engellilerin KPSS'ye girmesini engelleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak kamu kurumlarının kendi mevzuatlarında yer alan özel şartlar engellilerin bu mesleklere girmesini zorlaştırmaktadır. Engelli adayların KPSS Lisans sınavına girmesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Bu nedenle bu durumda olan adayların sınavlara girmeleri ve kurumların yapacakları sınav ilanlarını takip etmeleri uygundur.


MUVAFAKAT

Devlet memuru olarak çalışanların bir başka kurumdaki kadroya naklen geçebilmeleri için çalıştıkları kurumdan muvafakat(naklen geçiş izni almaları) gerekir.

Muvafakat alma zorunluluğu memur olarak çalışanlar için geçerlidir. KİT'lerde sözleşmeli olarak çalışanlar, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ya da işçi statüsünde çalışanlar için, A grubu kadroya ya da bir başka kurumdaki memur kadrosuna geçişte muvafakat alınması ya da istifa halinde bekleme süresine tabi olunması söz konusu değildir.

Kaynak: kpsskpss.blogspot.com
 • Koral
 • ÇEVRİMDIŞI
 • Özel Üye
 • Türkçe Öğretmeni
 • Gönderiler: 1787
 • Karma: 9
 • 
Facebook.Com | Kpss Hazırlık Sayfamızı Beğenin Soru Cevap Furyasına Katılın
Son Düzenleme: 2 yıl, 9 ay önce Düzenleyen Koral.
 • Sayfa:
 • 1
Sayfa oluşturulma süresi: 0.23 saniye

Tüm dokümanlar tanıtım amaçlıdır satışı yapılmadığı gibi hiçbir ticari menfaat gözetilmemektedir. 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik (Resmi Gazete Kabul Tarihi : 3.3.2004) ile kanunun 25. maddesinin ek 4. maddesine göre hakkı ihlal edilen öncelikle üç gün içinde ihlalin durulmasını istemek zorundadır. Durdurulmadığı takdirde savcılığa başvurabilir. Eğer ihlal edilen bir durum söz konusu ise bize ulaşınız.